Vụ Cục trưởng Cục Thuế bị kiện: Đề nghị xem xét Giám đốc thẩm

Thứ tư - 26/12/2018 16:40
Cho rằng, bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội trong vụ án hành chính về việc khởi kiện “Quyết định hành chính về công tác tổ chức cán bộ” vi phạm nghiêm trọng về mặt nội dung, nguyên đơn trong vụ án sơ thẩm đã đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm.2 cơ quan chưa thực hiện đề nghị điều chỉnh

Ông Lê Hữu Hiền (SN 1960), trú tại Khu phố 4, thị trấn huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 663/2018/HCPT (Bản án số 663), ngày 27/11/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao (TANDCC) tại Hà Nội.

Vụ Cục trưởng Cục Thuế bị kiện: Đề nghị xem xét Giám đốc thẩm - Ảnh 1.

Bản án hành chính phúc thẩm số 663/2018/HCPT.

Ông Hiền trình bày: Ông nguyên là công chức nhà nước, công tác tại Chi cục Thuế huyện Thường Xuân và giữ chức vụ Chi cục trưởng. Theo nhiều giấy tờ tùy thân và các loại bằng cấp, hồ sơ đảng viên thì ông sinh ngày 8/8/1960.

Riêng ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức và sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) lại ghi ngày 27/3/1958. Ông đã nhiều lần đề nghị Cục Thuế và BHXH Thanh Hóa điều chỉnh theo đúng thông tin trong đăng ký khai sinh nhưng cả hai cơ quan này đều chưa thực hiện.

Ngày 15/1, ông Hiền nhận quyết định số 15/QĐ- CT về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH (QĐ số 15) của Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa (Cục Thuế).

“Trước quyết định trái pháp luật của Cục Thuế, ngày 29/1, tôi đã làm đơn khiếu nại đến Cục Thuế đề nghị xem xét bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tôi”, ông Hiền cho biết.

Ngày 13/3, Cục Thuế ban hành quyết định số 292/QĐ- CT về việc giải quyết khiếu nại của ông Hiền (QĐ số 292). Mặc dù khẳng định không có thẩm quyền giải quyết nhưng Cục Thuế đã có những nhận định phiến diện, chủ quan về mặt nội dung là trái pháp luật. Mặt khác, tại QĐ số 292 còn khẳng định việc ban hành QĐ số 15 là đúng pháp luật.

Ông Hiền cho rằng: Việc Cục Thuế căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh ghi trong hồ sơ công chức để ra QĐ nghỉ hưu đối với ông trong khi ông chưa đến tuổi là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại như trên, ông Hiền đã làm đơn khởi kiện đối với QĐ số 15 của Cục Thuế đến TAND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xem xét, giải quyết.

Ngày 25/7, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, theo đó chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hiền, hủy toàn bộ QĐ số 15 và QĐ số 292 của Cục Thuế đối với ông Hiền.

Vụ Cục trưởng Cục Thuế bị kiện: Đề nghị xem xét Giám đốc thẩm - Ảnh 2.

Ông Hiền khởi kiện cấp trên ra tòa.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm nên Cục Thuế đã kháng cáo gửi TANDCC tại Hà Nội yêu cầu hủy toàn bộ Bản án số 69/2018/HC - ST ngày 25/7 của TAND tỉnh Thanh Hóa (Bản án số 69).

Bản án phúc thẩm vi phạm nghiêm trọng về mặt nội dung?

Ngày 27/11, TANDCC tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Theo đó QĐ hủy toàn bộ Bản án số 69 và đình chỉ giải quyết vụ án với lý do: QĐ số 15 là văn bản hành chính, quyết định hành chính (QĐHC) mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức nên phải do cơ quan tổ chức đó quản lý, chỉ đạo, điều hành nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. .

“Phán quyết của TANDCC như trên là chưa đánh giá toàn diện nội dung vụ án, bởi: QĐ số 15 điều chỉnh 2 nội dung: Việc làm - chức vụ; chế độ BHXH. Do đó, đối tượng khởi kiện trong vụ án này bao gồm: QĐHC của cơ quan và người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính điều chỉnh về chức vụ và chế độ chính sách BHXH đối với người lao động - là công chức nhà nước. Do đó thẩm quyền giải quyết thuộc TAND tỉnh Thanh Hóa”, ông Hiền lập luận.

Ông Hiền nêu cơ sở pháp lý: Theo điểm c khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: “Cán bộ, công chức, viên chức ”.

Ông Hiền khẳng định ông là công chức nên thuộc đối tượng áp dụng Luật BHXH năm 2014. Vì vậy, ông có quyền khiếu nại, tố cáo về BHXH theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Luật BHXH.

Mặt khác, qúa trình xét xử sơ thẩm, tại văn bản số 630/BHXH-TTKT ngày 29/5 của cơ quan BHXH gửi TAND tỉnh Thanh Hóa trình bày: BHXH nhận được QĐ số 15 do Cục Thuế cung cấp ngày 29/3. Ngày 1/4, BHXH đã ban hành QĐ 868/QĐ-BHXH (QĐ số 868) về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng của ông Hiền.

Đối với việc khởi kiện của ông Hiền, BHXH có ý kiến như sau: Căn cứ vào hồ sơ giải quyết chế độ BHXH của ông Hiền do Cục Thuế cung cấp, BHXH đã giải quyết chế độ hưu trí cho ông Hiền theo đúng quy định...

“Từ quan điểm về mặt nội dung của cơ quan chuyên môn là BHXH, cho thấy, QĐ số 15 không chỉ điều chỉnh về việc làm - chức vụ của tôi mà còn trực tiếp điều chỉnh về chế độ BHXH. Việc Cục Thuế ban hành QĐ cho tôi nghỉ hưu buộc BHXH phải ban hành QĐ cho tôi hưởng chế độ hưu trí hàng tháng. Như vậy QĐ số 15 không chỉ là QĐ nội bộ của cơ quan thuế để buộc tôi nghỉ hưu mà QĐ này còn buộc một cơ quan khác (không trực thuộc cơ quan thuế) - đó là BHXH phải ra QĐ cho tôi hưởng chế độ hưu trí hàng tháng”, ông Hiền nêu lập luận.

Vụ Cục trưởng Cục Thuế bị kiện: Đề nghị xem xét Giám đốc thẩm - Ảnh 3.

Ông Hiền cho rằng: Bản án số 663 của TANDCC tại Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng về mặt nội dung, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

Theo ông Hiền, không thể nhận định QĐ số 15 của Cục Thuế là QĐHC nội bộ được. Nhận định của TANDCC về QĐ số 15 là QĐHC nội bộ là không có cơ sở pháp lý, xâm phạm trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

Do đó, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật tố tụng hành chính, quy định: “Khiếu kiện QĐHC, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước đó thuộc thẩm quyền của TAND tỉnh”.

Ông Hiền khẳng định: Việc ông khởi kiện QĐHC của Cục trưởng Cục Thuế và QĐHC của Cục Thuế thì TAND tỉnh Thanh Hóa thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền.

Từ đó, ông Hiền cho rằng: Bản án số 663 của TANDCC tại Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng về mặt nội dung, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Vì vậy, ông đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm, hủy toàn bộ Bản số 663.

Khoản 1 Điều 118, Luật BHXH - Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

“1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Điều 119. Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội

1. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;

b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Tác giả bài viết: Duy Tuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây